Auktoriserad verkstad

Regelbunden service är viktigt, och bäst service får du hos en auktoriserad verkstad. Där finns det djupgående kunskap om och erfarenhet av det specifika bilmärket.

De anställda på auktoriserade verkstäder åker regelbundet på utbildning. Verkstäderna har tillgång till all speciallitteratur, egen testapparatur och specialanpassade verktyg. Bilfabrikerna skickar kontinuerligt ut ny och viktig information, och verkstäderna har en kunskapsbank att konsultera samt direktaccess till reservdels-lagren.

Regelbundet underhåll av din bil ger dig en kontroll av bilens kondition. Det förebygger problem och bidrar till att andrahandsvärdet hålls uppe.

Vanliga serviceåtgärder

Motoroljebyte
Oljan ska hålla motorn ren och smörja så att inget onödigt slitage uppstår. Med tiden blir oljan smutsig och den smörjande effekten avtar. Därför måste den bytas.

Oljefilterbyte
Detta filter tar upp den värsta smutsen i oljan när den pumpas runt i motorn av oljepumpen, detta är därför väldigt viktigt att byta ut enligt gällande serviceintervall.

Kupéfilterbyte
Kupéfiltret tar hand om ohälsosamma partiklar i luften som tas in i kupén via fläktar osv. Det kan vara allt från avgaspartiklar till pollen. Även detta filter blir mindre effektivt med tiden.

Kontroll av däck och däcktryck
Fel tryck i däcken kan slita på bilen, göra att den drar för mycket bränsle och försämrade vägegenskaper. Dessutom slits naturligtvis däcken mer. Även mönsterdjup och förslitning av däcken är viktigt att ha koll på. Inte minst ur säkerhetssynpunkt.

Bromskontroll
Bromsarnas alla rörliga delar okulärbesiktigas. Vid en fullständig service rengörs och smörjs även bromsoken. Detta för att inte bromsskivor och – klossar ska kärva, vilket kan leda till att dessa måste bytas.

Bromsvätskebyte
Vätskan som trycker till bromscylindrarna när man trampar på bromspedalen behöver bytas regelbundet. Detta beror på att den drar åt sig vatten vilket i förlängningen kan bidra till försämrad bromskraft.

Kontakta Oss

Verkstad

040 - 93 14 50

Mån-Tors:
07.00-16.00
Fre:
07.00-15.00

Strömgatan 7
212 25  MALMÖ

Försäljning

040 - 93 14 50

Mån-Tors:
09.00-18.00
Fre:
09.00-17.00
Lör:
11.00-15.00

Strömgatan 7
212 25  MALMÖ